อบรมการสร้าง Web Blog โดย WordPress ครูจุฬาภรณ์ฯ

logo1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

การใช้งาน Blog ที่ WordPress.com และเครื่องมือ Social Media

 

blue-j-200x200

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2555

การจัดการเรียนรู้โดย SAS Curriculum Pathways

Screen shot 2011-10-21 at 11.18.31 AM

pccr

     ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ซึ่งมีผู้ใช้งานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  ทุกคนมีอิสระที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้และเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองต้องการสื่อสารและเสนอความคิดใหม่ๆได้โดยไม่ถูกปิดกั้น

                   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงราย  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ  เทคโนโลยี  (ICT)   สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี  และบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงราย มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนรู้ จึงดำเนินการจัดการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  โดยส่งเสริมการเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถนำเครื่องมือออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา และเกิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

17

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s