ข่าวสาร (Hot News)

n36เผยแพร่ผลงาน
n36แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 1 เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
n36แนะนำคลิปความรู้องค์รวมของ Squence Series Calculus icon_new2
googleการอบรมเชิงปฏับัติการ Google for education 29 กันยายน 2558icon_new2
n36แนะนำหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งสิ่งดีๆจากสสวท icon_new2
asean_iconผลกระทบธุรกิจไทยกับ ประชาคมอาเซียนตอนที่  1   icon_new2       
asean_iconผลกระทบธุรกิจไทยกับ ประชาคมอาเซียนตอนที่  2    icon_new2
  News2เปิดเทอม 2556 นี้ ลดการบ้าน งดโจทย์ยาก โจทย์ซับซ้อน สาเหตุหลักทำเด็กเครียด   
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าติดตาม

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 22103)

t01       t08       t09
 
 
โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

วิชาสถิติเบื้องต้น

 

This slideshow requires JavaScript.

slid1โครงการสอนรายวิชาสถิติเบื้องต้น ค32203   icon_new2

n11สื่อการเรียนรู้ดีๆผ่าน  SAS Curriculum Pathway  icon_new2
N12สื่อวีดีโอเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น  icon_new2
n25  สถิติและข้อมูล  icon_new2
N26สถิติและข้อมูลจากเว็ปโทรทัศน์ครู   
krutube1 คลิปเรื่องพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติจากเว็ป Krutube                                                                 

Hotอื่นๆที่น่าสนใจ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น

t02

n25  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน icon_new2

n25  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  icon_new2

n25  การประยุกต์อนุพันธ์ icon_new2

n25  ปริพันธ์ของฟังก์ชัน icon_new2

N12  calculus by Thinkwell   hot (1)

Hotอื่นๆที่น่าสนใจครับ

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | 3 ความเห็น

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

t13 t05 t07

t11 t10 t04

4a3f61200a5ea สาระน่าสนใจ

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

 survey20graphic   ประเมินการอบรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2558
 google   การอบรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2556
n33    การอบรมการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22 – 26 เมษายน 2556
slid1คณะครูประสงค์ บันทึกข้อมูล Slide Share คลิ็กทางนี้เลย
n10    การสร้าง WEB โดยใช้  Wordpress.com  25 – 26 ตุลาคม  2555 ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
n10  การสร้าง web โดย wordpress.com 2555 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
n10  การสร้าง web โดย wordpress.com 2554 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ณ หัองปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประวัตินักคณิตศาสตร์

hot (1)      เข้าชมประวัติอย่างย่อทางนี้     hot (1)

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รอบรู้เรื่อง ICT

img_google-calendarเรียนรู้การใช้ปฏิทิน เตือนความจำกับ Google calendar icon_new2

n 29ปัญหาตัวหนังสือสีเขียว icon_new2

n28ปัญหา PDF   icon_new2

n29New Feed in Facebook  icon_new2

   อื่นๆที่น่าสนใจ

โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

วิทยาศาสตร์น่ารู้

n31นาซา ค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลก   icon_new2

n32อุกกาบาตตกกลางเทือกเขาอูราลในรัสเซีย   icon_new2

ข่าววิทยาศาสตร์อื่นๆที่น่าสนใจ

โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น